PATIENTS

Het reizen per vliegtuig met een ziekte brengt regelmatig extra voorzorgmaatregelen met zich mee. Te denken valt aan extra zuurstof tijdens de vlucht en bij transfers op luchthavens bij COPD en slaap-apneu.

Mensen met verhoogde neiging tot bloedstolling of neiging tot flauwvallen zijn gebaat bij goede preventieve maatregelen. Dit geldt ook voor kinderen met regelmatige ooronstekingen en trommelvliesbuisjes. Mensen met een medische voorgeschiedenis van hartfalen, infarcten of angina pectoris (pijn op de borst) en klaplongen doen er goed aan voor een vlucht medisch advies aan te vragen.